Франчайз получатели и франчайз датели

Хора, които гледат над нещата, обикновено са заблудени и не искат да научат реалните бизнес фактори и това най-често са хора от дилърство и продажби. Уникалното при франчайз е, че за разлика от други бизнеси, при продажбата му сделката тепърва започва.

Ако по време на разрастването се изберат само три погрешни франчазополучатели, то бизнесът загива тогава. Какъв е златният баланс? Продавачът не се спира, затопля преговорите, прославя бизнеса си, намалява разходи и реализира продажби, независимо от икономическото състояние на държавата. Брандовете франчайз нарастват стабилно, грижата за марката е изключителна отговорност и затова изборът на франчайз партньор е изключително придирчив и селективен.

Новите компании искат да направят бързи пари и се отнасят безотговорно, набират много инвеститори, а това води до банкрут. Типичен и голям проблем при франчайз е, че инвеститорите вярват в цената на марката. Има вериги, които не използват правилата на франчайз, за да избегнат строгите закони. Съдът за индустриални и интелектуални права на собственост урежда случаите за франчайз извън съдебните споразумения между франчайзодателя и франчайзполучателя.

В някои компании разделят франчайзополучателите на 3 групи. Първите познават бизнеса, действат чисто и не плащат за търговска марка. Вторите инвестират в бизнеса и работят за развитието му. Третите започват ентусиазирано, отегчават се и не понасят тежестта. Когато избирате франчайзополучател, не избирайте от първата и третата група - ще ви вземат бизнеса, другите ще го изоставят. Ако дадете франчайз на втората група - ще разширят бизнеса, ще го нароят. Но те ще си останат същите и няма опасност да станат като първата или третата група. Ще работят усилено и ще споделят печалбата.

Отговорността на франчайзополучателите е да изберат правилния бранд. Опознайте добре франчайзодателя, научете кой притежава бизнеса, предишни дейности и финанси, отношения в бизнеса и живота. Ако няма чисти и ясни отношения, бизнесът ще пропадне. Стойте далеч, ако нямат способността да менажират франчайз. Продайте магазина докато не е прекалено късно, без значение дали марката прави пари. Когато навлезе силната конкуренция, веригата ви ще западне и няма да може да я продадете на никого.

Европейски франчайз - Salone Franchising